Heslo:

Liman von Sanders maršál

Výklad:

*17.2.1855 - †22.8.1929 byl německý generál kavalérie a turecký maršál. V první světové válce plnil funkci poradce a vojenského velitele v Turecku. V březnu 1915 byl jmenován velitelem 5.armády 1 a o tom se právě Hašek zmiňuje. I zde je patrné, že Hašek pracoval při psaní s Kronikou světové války , odkud opsal o Limanovi celou větu.

Je tady ještě jedna časová disproporce. Když Lukášovi píše Švejk dopis pro pana Wendlera: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“ diktuje Lukáš  20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“ V té době ale Lukáš nemohl o Limanově jmenování ani potuchy.

I-14-05

„Turci se drží dobře,“ odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, „předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders. Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína a naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša. Poměrně hodně vyznamenání za tak krátkou dobu.“

 

 

  

Kronika světové války, strana 506:  Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders. A odkud čerpali autoři Kroniky? Ti to doslova opsali z denního tisku. V tomto případě z Národní politiky ze 4.4.1915