X

Heslo:
profous | štabsprofous
Výklad:

Slangově [něm. der Profos, štábní profous - Stabsprofos] byl vojenský gážista, zaměstnaný jako správce vojenské věznice, žalářník. Nebyl voják v pravém smyslu. Byl zařazen do skupiny H - osoby vojska pobírající gáži, ale bez hodnosti.

I-01
„Voběsil se na kšandě,“ řekl Švejk, čistě si tvrdý klobouk. „A ta kšanda nebyla ani jeho. Tu si vypůjčil od profousa, že prý mu padají kalhoty.
I-09

A v garnisoně trojice: štábní profous Slavík, hejtman Linhart a šikovatel Řepa, přezdívaný též „kat“, vykonávali již svou úlohu. Kolik jich umlátili v samovazbě! Může být, že dnes hejtman Linhart i za republiky je dále hejtmanem. Přál bych si, aby mu byla započtena služební léta na garnisoně.......

......Pane štabsprofous, vy si taky ničeho nevšímáte.

I-09
Polní kurát sestoupil z kazatelny a odešel do sakristie, kam se za ním odebral štábní profous. Za chvíli štábní profous vyšel, obrátil se přímo k Švejkovi, vytáhl ho ze skupiny dvaceti podvlékaček a odvedl do sakristie.....
II-02
Nadporučík Lukáš zamnul si ruce: „Už je s vámi, Švejku, amen.“ Vrátil se ke svému stolu a napsal na kousek papíru několik řádků, zavolal na hlídku před kanceláří a poručil jí, aby odvedli Švejka k profousovi a odevzdali mu ten lístek.
II-04
V okovaných dveřích zarachotil klíč a vstoupil profous: „Infanterist Švejk a sapér Vodička k panu auditorovi.“
 

X