Heslo:

"Kravín"

Souřadnice:

50°04'31.3"N 14°26'31.3"E

Výklad:

Hospoda "Kravín" sehrála významnou úlohu v působení Strany mírného pokroku v mezích zákona. Stalo se před volbami do říšského sněmu 13.června 1911. Jak to asi všechno začalo popisuje František Langer v knize "Byli a bylo", Československý spisovatel 1963:Totiž v těch těžkých volebních dobách, aby pomohl Zvěřinově restauraci k většímu výdělku, přišel Drobílek s nápadem, že když si žádná strana u Zvěřinů nerozbila svůj stan, obrátíme to a zařídíme pro Zvěřinovu živnost stranu vlastní . V té době totiž měl "Kravín" pronajatý hostinský pan Matěj Zvěřina a do jedné z jeho dcer, Boženky,  se Eduard Drobílek zamiloval. Právě v "Kravíně" probíhaly různé agitační akce, vedly se projevy, ve kterých vynikal právě Jaroslav Hašek, vše to politikaření s nesmírnou vážností opsáno od ostatních stran. Jen s tím rozdílem, že se strana ve skutečnosti voleb nezúčastnila. Vše byl jen velký, jak by se dnes řeklo hepening. Mystifikace, recese, parodie, stira a hlavně velká sranda. Po volbách byl ovšem utrum. Hraní na politiky skončilo, tržby panu Zvěřinovi opět klesly a tu opět Drobílek přešel s dalším. Opět dle Františka Langera: Zase zasáhl Drobílek, který nenechal promarnit dovysoka narostlou popularitu Haškovy strany. Přišel s nápadem, aby strana založila kabaret, který by byl pokračováním její dosavadní blahodárné činnosti...Kabaret dostal jméno "U bratří Makabejských"......Jako první kabaretní představení realizoval Jaroslav Hašek. Byla to "Sklenice černé kávy" ve hře vystupuje pět osob a údajně všechny osoby hrál Hašek sám. Později byla tato hra pozměněna a hrála se pod názvem "Šálek černé kávy". Následovala hra "Pevnost", kde se dokonce objevil i voják Švejk. Poní byla hrána "Hora olivetská". Počátkem roku 1912 pan Zvěřina z nějakého, mně neznámému důvodu, opustil vinohradský "Kravín" a přestěhoval se do Košíř, kde provozoval hostinec "Pod Černým vrchem" a tady pokračovalo působení kabaretu Strany mírného pokroku "U bratří Makabejských". Ale to už je jiná historie. 

Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám
Jakmile byla rozpuštěna Říšská rada, usnesl se náš výkonný výbor, sídlem v Kravíně na Královských Vinohradech, účastniti se pilně volebního ruchu samostatnou kandidaturou; i byl nalepen v Kravíně tento manifest:....
Den voleb
Bohužel však ti, kteří naoko sympatizovali s novou stranou, v poslední chvíli zbaběle opustili prapor, ku kterému se hlásili v Kravíně, a volili proti nám. Jedině osmatřicet statečných mužů vytrvalo a nedalo se zlákati na našem volebním okrese kandidáty národně sociálními, sociálně demokratickými a státoprávními a volilo kandidáta strany mírného pokroku v mezích zákona, kteroužto čestnou funkcí byl jsem já pověřen. ...My jsme byli v Kravíně v takové pozici jako krotitel mezi šelmami. Naproti v Korunní třídě zírala na nás okna volební kanceláře strany státoprávní, kde bylo plno nápisů: ,Volte Viktora Dyka!’ A proti zadnímu bloku naší volební kanceláře v Kravíně šklebila se výhružně okna volební kanceláře strany národně sociální s pošetilými nápisy: ,Volte Václava Choce! Volte nejlepšího muže na Královských Vinohradech!’
Hymna Strany mírného pokroku v mezích zákona
Spi, Havlíčku, v svém hrobečku,podívej se na tu naši smečku, shromážděnou v Kravíně!

  

Roh Budečské a Korunní s č.p. 781 ve žlutém oválu. Tady bývala hospoda "Kravín" Mapa je z roku 1910

Tady se vše v roce 1911 odehrávalo. To bylo "zarakouska" zkuste si dneska udělat z politiků při volbách nějakou srandu.....při jejich ješitnosti by to mohlo pro aktéry skončit u soudu. Je tu smutno...

Jak to v Kravíně vypadalo nám alespoň trochu přiblíží tato fotografie. Je možné, že je to žert pana Zvěřiny. Podle zástěry se jedná pravděpodobně  o obsluhující, servírku, možna některou z jeho dcer.

 

 

 Nenechme se mýlit historickými fotografiemi, že do tohoto hostince Hašek chodil na shromáždění Strany mírného pokroku v mezích zákona roku 1911. Tak restaurace Kravín vypadala někdy v době jeho narození. Stávala vedle Arény - Pištěkova divadla. Jak se dočítáme z fejetonu zveřejněného v Národní politice 12.7.1932, byl tento komplex zbořen v roce 1896. Jak to zde vypadalo je patrné z mapy 1884. Stará "Pištěkárna a "Kravín" stály přibližně v místě dnešní  křižovatky Vinohradské třídy a ulice U Kanálky.

 

Národní politika 12.7.1932