Heslo:

flinta | kvér | manlicherovka | bříza | mařena | kvérgrif | kvérvisita | verschluss

Výklad:

Slangové výrazy pro  pušku, ručnici, osobní zbraň vojáka: Flinta [z něm. die Flinte], kvér [z něm. das Gewehr]. Manlicherovka je slangový název pro opakovací pušku  - Repetiergewehr - pojmenovanou po konstruktérovi Ferdinand Ritter von Mannlicher *30.1.1848 - † 20.1.1904.  Puška Švejkovy éry na pět nábojů M.93 s bezdýmým střelným prachem ráže 8 mm, byla zavedena do armády v roce 1902 pod označením M.95 [Muster 95 - vzor 95]. Ručnice bez bajonetu vážila 3,65 kg a byla dlouhá 1,27m. Pod ústím hlavně byl ozub, na který se nasazoval vojenský bodák, bajonet, další součást výzbroje vojáka. Kromě standardní délky se vyráběla ještě karabina se zkrácenou hlavní o celkové délce 0,99m, určená hlavně pro jezdectvo.
Další slangová synonyma pro pušku jsou mařena a bříza.

Kvérgrify je slangový výraz pro cviky s puškou [z něm. die Gewehrgriffe]. Bohužel jsem nesehnal cvičební řád pro pěchoutu rakousko uherské armády, proto jako příklad uvádím  Cvičební řád pro pěchotu československé armády z roku 1919. Cvičební řád přesně stanovoval, jak zacházet se zbraní při jednotlivých povelech. Například na povel "K poctě zbraň!" musel voják s puškou provést toto: na první dobu voják vznese pušku pravou rukou do svislé polohy, hlavní proti středu prsou a levou rukou současné uchopí hlaveň, prsty z předu na lůžku a palcem vzadu pod přícelem, maje při tom předloktí levé ruky ve vodorovné poloze; na druhou dobu uchopí pravou rukou krk pažby tak, aby palec byl vzadu, prsty v předu, v poloze šikmé a semknuty. Pravá ruka pušku pouze přidržuje. Na třetí dobu obrací hlavu k veliteli, jemuž vzdává čest. Takových povelů je celá řada a jak vidíte, bez ukázky a pravidelného cvičení jen těžko pochopíte, co se od vás očekává. Kdo však touží se to naučit tak zde si cvičební řád může nastudovat.

Kvérvisita je slangový výraz pro prohlídku, kontrolu, jak je o svěřenou zbraň vojákem pečováno [z něm. Gewehrvisitierung].

Der Verschluss je německý název pro závěr pušky. Jeho hlavní součástí byla hlava uzávěru (Verschlusskolben), což je mechanismus umožňující střelci pomocí rukověti (Griff) pohybem ze strany nahoru otevřít závěr, pohybem dozadu vytáhnout z nábojové komory a vyhodit vystřelenou nábojnici. Pohybem dopředu zasunout nový náboj do nábojové komory a natáhnout pružinu úderníku. Nasledným pohybem rukovětí do strany závěr uzavřít  a tím připravit pušku k dalšímu výstřelu.

I-01
To je zas ztráta pro Rakousko. Když jsem byl na vojně, tak tam jeden infanterista zastřelil hejtmana . Naládoval flintu a šel do kanceláře. Tam mu řekli, že tam nemá co dělat, ale on pořád vedl svou, že musí s panem hejtmanem mluvit. Ten hejtman vyšel ven a hned mu napařil kasárníka. Von vzal flintu a bouch ho přímo do srdce. Kulka vyletěla panu hejtmanovi ze zad a ještě udělal škodu v kanceláři. Rozbila flašku inkoustu a ten polil úřední akta.“
I-08
Tak jsme šli jedna kumpačka za druhou, rechtsšaut, kde stál pan obršt, ruku na řemeni flinty, a řvali jsme na něho: ,Tak jsme si, lumpové, mysleli, že nám ta komise pomůže, drek nám pomohla.' Pan obršt se smál, až se za břicho popadal, až defilírovala jedenáctá kumpačka. Jde, dupe, a když přijde k panu obrštovi, nic, ...
1-10-01
„Pojďme na ,Kuklík’,“ vybízel Švejk, „kvéry si dáte do kuchyně, hostinský Serabona je Sokol, toho se nemusíte bát.
I-14-03

Dnes si nepřišijete knoflík a začínáte lajdačit. Zítra už se vám bude zdát obtížným rozebrat flintu a vyčistit ji, pozítří zapomenete někde v hospodě bajonet a nakonec usnete na postu, poněvadž jste začal s tím nešťastným knoflíkem žít život lajdáka. Tak je to, hochu, a proto vás trestám, abych vás vyvaroval ještě horšímu trestu ...

I-15

Při přehlídkách pluku dával se do hovoru s vojáky a ptal se jich vždy jedno a totéž:
„Proč se ručnici, zavedené ve vojsku, říká
manlicherovka?“
U pluku měl přezdívku „
manlichertrottel“. Byl neobyčejně mstivý, ničil podřízené důstojníky, když se mu nelíbili, a když se chtěli ženit, tu posílal nahoru velmi špatná doporučení jejich žádostí.

II-02

Naseru jim! Offiziersschule. Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgang repetieren müssen! Vojenská paralysa. Nosí se kvér na levém nebo pravém rameni? Kolik má kaprál hvězdiček?

II-03

Desátník podíval se vítězoslavně na jednoročního dobrovolníka a pokračoval: „Von ztratil jednoroční pásky právě pro svou inteligenci, poněvadž psal do novin o tejrání vojáků. Ale jak ho netejrat, když takovej učenej člověk neumí u kvéru rozebrat verschluss, ani když mu to už podesátý ukazujou, a když se řekne: ,linksschaut’, von kroutí jako naschvál svou palicí napravo a kouká přitom jako vrána a při kvérgrifech neví, zač má dřív chytit, jestli za řemen nebo za patrontašku, a čumí na vás jako tele na nový vrata, když mu ukazujete, jak má sject ruka po řemenu dolů. Von ani nevěděl, na kterým rameni se nosí kvér, a salutoval jako opice, a při těch vobratech, pomoz pánbůh, když se mašírovalo a učil se chodit. Když se měl votočit, to mu bylo jedno, jakou haxnou to udělal, cáp, cáp, cáp, třebas šest šritů ještě šel kupředu a pak se teprve točil jako kohout na vobrtlíku a při marši držel krok jako podagrista nebo tancoval jako stará děvka vo posvícení.“

II-04

Před vojnou žil na Moravě nějakej pan Nemrava, a ten dokonce nechtěl vzíti ani flintu na rameno, když byl odvedenej, že prej je to proti jeho zásadě, nosit nějaký flinty. Byl za to zavřenej, až byl černej, a zas ho nanovo vedli k přísaze. A von, že přísahat nebude, že je to proti jeho zásadě, a vydržel to.“ „To byl hloupý člověk,“ ...

II-05

Poslyšte, Sie Rechnungsfeldwebl, nemohli jste opravdu vybrat jiný dobytek pro mě než tohoto chlapa?“ „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že se zdál Baloun z celé naší marškumpačky nejpořádnějším mužem. Je takový nemehlo, že si nepamatuje ani jeden kvérgrif, a dát mu flintu do ruky, ještě by udělal nějaké neštěstí.....

.....„Je to kus vola,“ řekl k Švejkovi, „tady u naší maršky máme ale exempláře. Byl taky u bešprechungu, a když se rozcházeli, tak nařídil pan obrlajtnant, aby všichni zugskomandanti udělali kvervisitu a aby byli přísní. A teď se mne přijde zeptat, jestli má dát uvázat Žlábka, poněvadž ten si vypucoval kvér petrolejem.“

III-01

 Obrlajtnant Macek poručil rozebrat pyramidy a ládovat kvéry. Dienstführender šel k němu a řekl, že to není vůbec možné, poněvadž nemáme s sebou žádnou munici, že přece ví dobře, že munici jsme měli fasovat až u další etapy před posicí. Před námi že jel vlak s municí a ten že už patrně se dostal Srbům do rukou.

III-02

Já jsem sice z hor, ale je to docela něco jiného, když si člověk vezme flintu pod kabát a jde si vyhlídnout nějakého zajíce na panství knížete Švarcenberk...

...Když je ,Beim Fuß!', tak flinta stojí vopřená na pravým boku. Špička pažby je v přímý linii se špičkou nohou. Pravá ruka je přirozeně napnuta a drží flintu tak, že palec vobjímá lauf, ostatní prsty musejí svírat pažbu na předku, a když je , Schultert!', tak je flinta volně na řemenu na pravým rameni a laufmündung nahoru a laufem ...

III-04

... ,Vy holomci, vy si vůbec nedovedete vážit, že mašírujete po zeměkouli, poněvadž jste taková nevzdělaná banda, že je to k blití, když se člověk na vás podívá, takhle vás nechat mašírovat po slunci, kde člověk, kterej na naší bídný planetě má váhu šedesát kilo, váží přes sedumnáct set kilogramů, to byste chcípali, to by se vám to mašírovalo, kdybyste měli v teleti přes dvě stě vosumdesát kilogramů, na tři metráky, a kvér by byl půl druhýho metrickýho centu těžkej. To byste hekali a vyplazovali jazyky jako uhoněný psi.’...

IV-01

Švejk se tedy vrátil do řady a obrátil se k nejbližšímu zajatci:
„Von ten člověk koná svou povinnost, ale vydává sebe sám v nebezpečí. Což kdyby náhodou měl nabito a votevřenej fršlus? Tak by se mu mohlo lehce stát, že jak mlátí člověka do ramene a lauf má proti sobě, že by moh
kvér spustit a celej náboj by mu vletěl do huby, a von by zemřel ve vykonávání své povinnosti.

IV-02

Ten prstýnek, cos mi dala,
ten já nosit nebudu.
Prachsakra, pročpak ne.
Až já přijdu k svému regimentu,
do
kvéru ho nabiju...

Černová

Ve středu té nudící se Evropy četnictvo jistého státu postřílelo několik tuctů příslušníků onoho státu. Zastřelení mluvili jinou řečí než četníci, kteří do nich stříleli. A ještě o jeden důvod víc. Zastřelení si nepřáli, aby byl jejich nový kostel vysvěcen. Ne že by nevěřili v Pána Boha. Naopak, vždyť si vystavěli kostel, ale přišli jim ho vysvětit maďarští kněží. Hnutí katolicko-národní za střelby z manlicherovek. Černová!

Makedonský vévoda Klimeš
Pod Vitoší k ránu přišli jsme do skladiště zbraní, do malého domku, kde nám napřed dali sýr a potom teprve rozdali nám zbraně. Byly to verndlovky. Nabíjí se to jako manlicherovka a já ani vejvoda Klimeš nevěděli jsme, jak se to vlastně nabíjí.
Na opuštěné latríně

Někdy bývá člověku tolik smutno, vidí-li, jak vše upadá, jak bývalá sláva zaniká. Takovým skličujícím dojmem působí opuštěná latrína na bývalém vojenském cvičišti u Dejvic pod kopcem, kudy se táhne cesta k sv. Matěji za lávkou vedoucí přes dejvický potok, který za oněch časů, kdy měl dosti v vody, unášel směrem ku Královské oboře všecko přebytečné, co z latríny kdysi plynulo, ach kdysi dávno, kdy ozývaly se na dejvické pláni bubny, odfrkávání a klusot koní, kdy krátce rachotily výstřely z manlicherovek a třepetaly se tam signálové praporky.

Osud pana Hurta

To se Hurtovi velice zamlouvalo. Jak dlouho spal, to nevěděl, zaslechl hromový pokřik „urá“ zepředu, zezadu, sebere pušku a leze z úkrytu.
A najednou vedle něho nějaký ruský voják s bodákem a k jeho velikému údivu povídá mu zcela dobrácky česky: „Zahoď tu
břízu, nebo ti dám jednu.“
A pan Hurt, kdykoliv o svém zajetí vyprávěl, začínal vždy slovy: „Tak jsem tedy tu
břízu zahodil... a šli jsme do Ruska, dohonil jsem kadeta Holavu a povídám mu: „Tak jsme tedy zajmuti,“ a on na to: „To se samo sebou rozumí, na to už čekám tři měsíce.“

Švejk stojí proti Itálii

"Vy, Švejk, přineste sem kvér!"
Švejk plní svědomitě rozkaz a přináší místo ručnice tele. Major Teller dívá se vztekle na líbezné nevinné rysy v tváři Švejkově a spustí: "Vy nevědět, co je to
kvér?"
"Poslušně prosím, nevím." Už ho vedou do kanceláře. Přínášejí sem ručnici a strkají mu ji pod nos:
"Co je tohle, jak se to jmenuje?" - "Poslušně hlásím, že nevím."
"To je
kvér!" - "Poslušně hlásím, že tomu nevěřím."

 

 

 

Manlicherovka M.95, bajonet a náboje M.93 v rámečku, který se zasouval i s náboji zespodu pod uzávěr. Po vystřílení všech pěti nábojů z pušky vypadl. Na pušce chybí řemen a na bodáku kožený závěsník pro připevnění k opasku.