Domů

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

 

 

 

60  Osudy dobrého vojáka Švejka 60 
  a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google  
     
     
     
     
 

Kniha třetí, hlava 4  Marschieren Marsch !

Začátek cestyPředchozíNásledujícíMapaSeznam

 

 

V SANOKU

 

Cesta na mapě z roku 1910

 

 
       

 

Je odpoledne, 15.července 1915. Na nádraží císařsko - královské železnice v Sanoku dorazila 11. rota pochodového praporu, pěšího pluku 91.  Jen se vloudila malá chybička. Rudolfa Hrušínského přejmenoval autor textu na Hrubinského. Nevadí. Všichni vědí o koho jde. Z cedule se nezasvěcený poutník též dozví, že se v Sanoku nacházel štáb "Železné brigády", do které byl začleněn i pěší pluk 91.

Do Sanoku tedy dorazil Švejk spolu se svoji marškumpanií dne 15. července roku 1915, přibližně rok od atentátu na následníka trůnu. Téměř třináct měsíců uplynulo od začátku Švejkova příběhu. V románu však toto datum zaznamenáno nikde není.  Vojáci našeho maršbatalionu bylubytováni v budově gymnázia ...Tak nastal tedy v gymnasiu velký ruch a scházel ku poradě důstojníků batalionu jen poručík Dub, kterého vyhledat bylo poručeno Švejkovi.... Kde ve fyzikálním kabinetu vyspával Dub opici je ale otázkou. V Sanoku existují dvě budovy, které by přicházely v úvahu. Předně je zde budova v ulici Mickiewicza 11, kde je II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. Na jeho webových stránkách jsem se dočetl ...vypuknutí první světové války přerušil vývoj sanockého gymnázia, v letech 1914 až 1915 bylo uzavřeno....hlavní budova sloužila jako lazaret.... Je li tomu tak, je pravděpodobnější, že Švejkův pobyt v Sanoku se odehrával v budově gymnázia královny Žofie, které je v sousední ulici Jana III Sobieskiego 5

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie v ulici Mickiewicza

Ulice Jana III Sobieskiego a gymnazium královny Žofie dnes a tehdy....

Nedaleko odsud na adrese Jagiellońska 13 je hotel "Pod třemi růžemi", který se tehdy honosně tvářil coby "městská kavárna" ačkoliv  ...Objevilo se, že kavárna vlastně není nic jiného než vykřičený dům... Zde probíhaly ony důstojnické dýchánky a zde si povyrazil se slečnou Ellou "poloprďoch" Dub. Více naleznete na stránce hospody, pod heslem Městská kavárna . Tak ještě jeden pohled do tehdejší  Jagiellońské ulice. Pomůže někdo určit, kde je zde naše kavárna? 

Posledním místem, které je spojené s románem je budova  bývalé Krakovské banky na náměstí, ve které sídlil štáb "Železné brigády"....Pro umístění svého štábu žádal vyklizení domu krakovské banky, ve kterém právě byl štáb brigády.

 A toto je budova bývalé Krakovské banky, kde byl štáb brigády.

Sánočtí občané si velmi váží odkazu Jaroslava Haška i románu o dobrém vojáku Švejkovi. Na jejich počest zde postavili skvělý památník v podobě bronzového Švejka sedícího na lavičce. Tak mne napadá: být to v Čechách, tak už sochu s lavičkou někdo ukrad, aby si to dal na zahrádku ke své vilce, či za mrzký peníz do výkupny sběrných surovin.

Jomar a jeho kamarád Josef Švejk. Já furt šélesny, cínofy, olofvěny a fon brónzovy.

 


 

 

 

Hejtman Tayrle si odplivl a důvěrně poplácal hejtmana Ságnera: „Zdržíte se tady asi dva dny. Já vás všechny provedu, zatančíme si. Máme tady takové hezké kurvičky, ,Engelhuren’.

 
 
 

Teď vám ukáži ještě jinou dresuru,“ oznámil Tayrle svým společníkům.Uhodil poznovu rákoskou na stůl a otázal se těch dvanácti: „Kdy prasknete, čuňata?“Všech dvanáct odpovědělo unisono: „Dle vašeho rozkazu, pane hejtmane.“Směje se vlastní blbosti a pitomosti, vyšel hejtman Tayrle z kanceláře.

 

Když seděli všichni tři v kavárně, poručil Tayrle přinésti láhev jeřabinky a zavolat nějaké slečny, které jsou volné. 

 
   
U slečny Elly byl pan poručík Dub, který, když maršbatalion byl už ve svých ubikacích v gymnasiu...
„Ráčíte být v bordeláku, pane lajtnant. Voni jsou ty cesty páně rozličné.“

 

 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý