Domů

Román

По pусски

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

 

 

 

21  Osudy dobrého vojáka Švejka 21
Délka cesty: 7,00 km a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google Celková délka: 91,29 km
     
     
     
     
 
   Kniha první, hlava 14, část IV.  a část V. Švejk vojenským sluhou u nadporučíka Lukáše

Začátek cestyPředchozíNásledujícíMapaSeznam

 

 

NÁVŠTĚVA PANÍ WENDLEROVÉ

Přijela paní Wendlerová

 

Dostal jsem na to vod pana obrlajtnanta sto korun, ale z toho musím koupit tři lahve vína a krabičku memfisek  Vostatně, vy nejste docela nic vinnej, poněvadž jste nikoho nezval, a když utekla, tak to udělala na svou pěst. Uvidíte, že takovej telegram udělá dobrou službu. Jestli i padne pár facek...“

Příjezd paní Wendlerové nám pomohl objasnit, kde asi nadporučík Lukáš bydlel. Je zde však i důležité datum, které nám pomůže určit časový rozsah Švejkovi pouti:

„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“

20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“

Od sarajevského atentátu uplynulo necelého půl roku....

Opět jedna z Haškových záhad časové transformace. Nadporučík Lukáš vysvětluje panu Wendlerovi:

„Turci se drží dobře,“ odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, „předseda turecké  sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders. Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína a naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedon paša a generál Dževad paša. Poměrně hodně vyznamenání za tak krátkou dobu.“

Pokusíme se identifikovat jednotlivé potentáty tehdejšího politického a vojenského života. V první řadě jsou to Turci Hali a Ali bej. Hledal jsem je v různých novinách někdy na konci roku 1914. Vždyť paní Wendlerová Lukáše a Švejka nuceně opustila před 20. prosincem 1914. Až Jomar Hønsi objevil v Österreichische Nationalbibliothek v časopise Wiener Bilder ze dne 4. 4. 1914 obrázek jakéhosi tlouštíka s fezem na hlavě a doplňujícím textem: Der Präsident der türkischen Kammer Halil Bei traf, aus Berlin kommend, am 28. März [1915] in Wien ein. President turecké sněmovny Halil Bei na setkání 28. března [1915] ve Vídni, po příjezdu z
Berlína.
Takže Jardo Hašku, toto je určitě námi hledaný a Tebou citovaný Hali bej, ve skutečnosti Halil bej. Jen s tím, že Lukáš o jeho návštěvě ve Vídni ještě nemohl mít ani ponětí. Ale ve funkci se Hašek nemýlí. Halil byl předsedou turecké sněmovny.

Toto je ten obrázek z Wiener Bilder

Toto je kvalitnější z webu

   

Ale již 25.10.1915 je Halil bej ministrem zahraničí, Jak píší Národní listy den poté.

   

 

Že s Halil bejem přijel do Vídně i místopředseda  turecké sněmovny emír Ali paša (Hašek uvádí Ali bej) dokazují tyto články v Národních listech a Neue Freie Presse ze dne 29.3.1915.

   

Hašek z tohoto článku přímo cituje doslova:  Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders......a téměř doslova....předseda turecké  sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. Jarda asi zřejmě četl přímo tento članek i proto, že emír Ali je uváděn jako bej. V ostatních článcích jako paša.
 

maršálek Liman šl. Sanders Otto Liman von Sanders

Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína Colmar von der Goltz

 

   

a naším císařem byli vyznamenáni Enver paša Enver paša

viceadmirál Usedon paša Guido von Usedom
 

„…naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedon paša a generál Dževad paša.Poměrně hodně vyznamenání za tak krátkou dobu.“  Tady je máme v pořadí přesně jako to napsal Hašek. Jen podobizna Dževada paši chybí.

 Stejně tak si v prosinci 1914 nemohl pan Wendler stěžovat:

„…Proč zas se vedou mezi Maasou a Moselou prudké dělostřelecké boje? Víte, že v Combres a Woewru u Marche shořely tři pivovary, kam jsem posílal ročně přes pět set žoků chmele? A shořel i ve Vogesách Hartmansweilerský pivovar, je srovnán se zemí ohromný pivovar v Niederspachu u Mylhúz. To máte ztráty 1200 žoků chmele pro mou firmu ročně. Šestkrát bojovali Němci s Belgičany o pivovar Klosterhoek, to máte ztrátu 350 žoků chmele ročně.“

Tady jsou výstřižky z Národní politiky, ale až z března a dubna 1915. V ročníku 1914 jsem ta bojiště ještě nenašel:

 

Rovněž nemohl Švejk vykládat o generálu Kusmankovi v Kyjevě, protože Kusmanek byl v Kyjevě až jako zajatec po porážce Přemyšlu 22. března 1915: Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.

 

 

 

Abychom nezapomněli: v části IV. jde Švejk s paní Wendlerovou do kasáren za npor. Lukášem. Tam šli pěšky, zpátky za nákupy a domů fiakrem. Celkem 2 km. Ale protože je zde žena, dávám bonus na nákupy 5km. A není to málo?

 

 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý