Domů

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

8 Osudy dobrého vojáka Švejka 8
  a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google  
     
     
     
     
 

Kniha první, hlava 8. Švejk simulantem,  hlava 9 Švejk na garnisoně

Začátek cestyPředchozíNásledujícíMapaSeznam

 

VE VĚZEŇSKÉ NEMOCNICI A GARNISONĚ

Nejprve jsem si myslel, že Švejka vedli do vojenské nemocnice v Loretánské ulici č.4, ale tento fragment mě vyvedl z omylu:  Švejka v posádkové věznici uložili do nemocničního baráku právě mezi takové malomyslné simulanty.....Doktor Grünstein "neléčil" Švejka v nemocnici v Loretánské č.4, ale kdesi v nemocničním baráku vojenské věznice, v Kapucínské ulici č.2.  

Pro zajímavost: v objektu  bývalé vojenské nemocnice v LOretánské č.4,  je dnes sídlo hradní stráže a patří stále ministerstvu obrany. Druhá vojenská nemocnice byla na Karlově náměstí č. 39. Ta však vstoupí do našeho děje, až když půjdou s Katzem zaopatřovat.


C. a K. vojenské posádkové vězení čili garnison byl na Hradčanech. Podle adresáře z roku 1906 to bylo v Kapucínské ulici č.2. Vojenské vězení zde bylo ještě v padesátých letech 20. století. Potvrdil mně to můj otec, který sloužil v Pohořeleckých  kasárnách (v té době protiletadlové dělostřelectvo) a chodil na "garňák" sloužit strážní službu. Poslední místo posádkové věznice byla posádková kasárna na Náměstí Republiky. Dnes, jako obchodní centrum Palladium, již slouží ke zcela jiným účelům.

Tak tady, v Kapucínské č.2, arestovali našeho dobrého vojáka armádní pochopové a zde také úřadoval, při C. a K. vojenském soudu, auditor Bernis

 

  

U doktora Grünsteina v nemocničním baráku C. a K. vojenského vězení

...Konečně poptávkou na policejním ředitelství zjištěno bylo, že to byl Švejk, a dále bylo už lehké pátrat. Baronka von Botzenheim vzala s sebou společnici a komorníka s košem a jeli na Hradčany.... Baronka, její přítelkyně a sluha Johan, nejspíš nemají nějaký historický základ. Rod Botzenheim, ani obec tohoto jména jsem nenalezl. Stejně to bude asi s doktorem Grünsteinem.

******

 

 

V srdečné rozpravě s profousem Slavíkem: "Čichni si, lumpe!"

V Kapucínské ulici č.2  byl rovněž i C. a K. vojenský soud:

....Z  hradčanského garnizónu vedla také cesta přes Břevnov na motolské cvičiště. Napřed šel v průvodu bodáků člověk s řetízky na rukách a za ním vůz s rakví. A na motolském cvičišti úsečný povel: "An! Feuer!" A po všech regimentech a bataliónech četli plukovní rozkaz, že zas jednoho zastřelili pro vzpouru, když narukoval a pan hejtman sekl šavlí jeho ženu, která se nemohla od muže rozloučit.

A v garnizóně trojice: štábní profous Slavík, hejtman Linhart a šikovatel Řepa, přezvaný též "kat", vykonávali již svou úlohu. Kolik jich umlátili v samovazbě! Může být, že dnes hejtman Linhart i za republiky je dále hejtmanem. Přál bych si, aby mu byla započtena služební léta na garnizóně. Slavík a Klíma od státní policie je započteny mají. Řepa se vrátil do civilu a vykonává dál své zaměstnání zednického mistra.  Může být, že je členem vlasteneckých spolků v republice.

Domnívám, že Slavík je vypůjčené jméno policisty Karla Slavíčka, Klíma je inspirován Jaroslavem Klímou, viz zde Jméno Linhart se v adresáři pražské policie vyskytuje také. Řepu jsem však nikde nenalezl.

 
 
 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý