Reinerová Greta *)

  

*) není obsaženo přímo v románu, ale jsou zde určité souvislosti.
**) vysvětlivka k ostatním tématům, které nesouvisí přímo s románem.

osoby - aktéři v Politických a sociálních dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona

Lidičky
Albán páter
Alžběta "...co probod naši nebožku Alžbětu tím pilníkem...."
Babinský Václav
Bautze
Bernis auditor
von Botzenheim baronka
Braun
Bretschneider
Brixi
Bubelová Máňa
Carlos I. portugalský král   "....jak tenkrát v Portugalsku si postříleli toho svýho krále..."
Čimpera Václav
Čulen Ján **)
Demartini
Drašner Ladislav
Drobílek Eduard
Evžen Savojský princ
Feldhubr obrlajtnant
Ferdinand sluha  "...já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou..."
František Ferdinand 
František Josef I.  "...kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu, nebo císaře pána,...."
Grünstein dr.
Hájek Ladislav Domažlický
Henčl František
Heveroch Antonín
Chotková Žofie  "...Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu...."
Jareš
Kácha Michael *)
Kallerson
Kalous
Katz Otto
Klíma Jaroslav JUDr.
Klimeš Jan 
Kohn Teodor
Kokoška Ferdinand 
Koťátko
Koudela Josef
Kovařík
Kudrna Josef
Linhart hejtman
Ločák Karel
Lombroso Cesare  ...jako by právě vypadl z Lombrosovy knihy „O typech zločinných“
Ludvík Bohuslav
Ludvík Břetislav
Luccheni 
Macuna
Machar Josef Svatopluk
Maixner
Makovec obrlajtnant
Mareček Josef
Marek Karel
Maxmilián I. Mexický  "...císaře mexického, mu zastřelili v nějaké pevnosti..."
Mestek de Podskal Ferda
Mikuláš II. a Alexandra Fjodorovna  "...že se dostanou i na toho cara s carevnou..."  
Müllerová 
Opočenský Gustav Roger
Orth Jan
Palivec, Palivcová
Pávek doktor
Pelant Karel
Pinďour
Pokorný
Princip Gavrilo  "... ten člověk, co mu to udělal,..."
Průša
Radecký Václav polní maršál
Reinerová Greta *)
Rotter Theodor
Rudolf korunní princ
Řepa šikovatel
Sáleský František
Serabona
Slavíček Karel JUDr.
Slavík štábní profous
Strašlipka František *)
Šavlovic Pepík
Švejk
Valeš Alois
Vilém II.
Vohryzek Karel
Weiking
Windischgrätz Alfred
Ziegloser Jan

 

Místa

Apolinář, kostel sv. Apolináře
Botič
Eliščin most (most Františka Josefa I.)
Emauzy  
Halič
Karlák
Kateřinky viz psychiatrická klinika
Krakovská ulice
Majlont [Miláno]  *)
most Františka Josefa I. (Eliščin most)
motolské cvičiště
Mydlovary
Pankrác
Pimont [Piemont]
podolský kostelík
Raba
Ražice
Salmova  - Salmovská ulice
Sambor
Solferino [bitva u Solferina]
Spálená ulice viz manifest Mým národům
Straškov
Střelecký ostrov
Vodičkova ulice
Zliv
 
 

Instituce

28. pluk - C. a k. český pěší pluk Viktora Emanuela III. König von Italien č. 28 - IR28
Apolinář, kostel sv. Apolináře
blázinec viz psychiatrická klinika
Bohemia (deník)
Bruska kasárna Pod Bruskou
Českoslovanská akademie obchodní
Československá republika (deník)
Dobromil spolek
garnison
jedenadevadesátý pluk - C. a k. český pěší pluk polního zbrojmistra Huberta rytíře Czibulky č. 91 - IR91
klášter v Emauzích viz Emauzy
konsistoř
Militärgericht též vojenský soud
Ministerstvo vojenství
mladočech - Národní strana svobodomyslná
Národní politika
Omladina spolek | periodikum **) 
Policejní ředitelství
Prager Tagblatt
Pražské úřední noviny
psychiatrická klinika 
Státní návladnictví
Ústav šlechtičen na Hradčanech
vojenská nemocnice
vojenská posádka viz garnison
vojenská věznice též garnison
vojenský soud též Militärgericht
Volná myšlenka
vosumnáctá chasa C. a k. český pěší pluk arcivévody Leopolda Salvátora č. 18  IR18
Zemský trestní soud v Praze
 

Hospody

Bendovka; Bendlovka; Bendlova kavárna
kavárnička za Florencí
Mimosa

Montmartre

Na Kuklíku
Repersenťák

Sarajevo, nuselská vinárna

Střelecký ostrov

Teisig

U Banzetů

U Brejšky

U Kalicha

U mrtvoly
U Valšů
U Vejvodů    ...v domě s dámskou obsluhou v uličce za Vejvodovic...
 
 

Věci

Arrestantenbuch
browning
cereviska
cimra
dramky
drek
flinta
frantík
chalát
kapr na modro
kartonážní šička
kavalec
klerika
kočebrácký košík
komisárek
košatinka
latrina
licousy viz Babinský Václav
lénunk, lénunklist viz žold
menáž , mináž
mundůr
Opodeldok
orlíček
Ottův slovník naučný
paket
pětka
policejní knížka
pryčna
rekrutská kytka
sublimát
svěrací kazajka
šišák
špangle
šrapnel
vlajka        ....jeden z těch dravců černožlutě žíhaných....
zelený anton
želízka viz špangle
žold

 

Ostatní

ajnclík

andělská nemoc [anglická nemoc]

arcivévoda

artilerie
auditor

avancírovat

bagovat
bachař

bašta, baštýř

batalion, baťák
burš
buršák
cimrkomandant

co napsal o posledním předmětě Victor Hugo...

defilírovat, defilírung
dejte mu deku
desentér, desentýrovat
dienstreglamá
divize
dórická stupnice
erár
feldkurát označení duchovních

feldmaršál

Ferbl
forpost
generál
Gott strafe England

hejtman

Himmeldonnerwetter | himldonrvetr | Himmelhergott | himlhergot |
holomek

infanterista

jeben ti dušu          "Jeben ti boga - jeben ti dušu, jeben ti majku."

jednoroční dobrovolník
kanonenfutr
kantina

kasárník

kohouti                  "Vlezte mně na záda, kohouti"
konkař

kozelec

kumpačka, kumpanie

kupírování

kušnit, kušna

ládovat

macao karetní hra
manifest Mým národům
manšaft
maršbatalion, maršbaťák viz batalion
marškumpačka, marška viz kumpačka
"maso"

Maul halten und weiter dienen!

mořské prase

nunvář

obrarzt

obrlajtnant

obršt
oficírspatrola
pajzl
patrola
polní maršálek
pozdvihování

profous

protivopoloženými

prusko - francouzská válka   "...spojit s Francií, která má od 71. roku spadeno na Německo..."

prusko rakouská válka

první balkánská válka "...Turci to prohráli v roce 1912 se Srbskem, Bulharskem..."

pucflek
raport

ratlík

regiment
regimentsarzt
regimentsraport viz raport
rekrut
sakra | sakramentsky | setsakramentsky
saniťák, saniterák
siamský slon
souchotinář, souchotiny
subordinace

superarbitrace

stájový pinč

šikovatel
šlapák
štabsprofous
tauglich

Turecko - německé vztahy   "„že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou..."

Viribus unitis

vojenské povely

vorpatrola
vyhodit bez oběda          ...když někoho vyhazují s blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda.
vykurýrovat

...živil se prodejem psů...

 

Písničky

Což ten mladý mnich v tom křesle..
Hej Slované
Jak je mi teskno okolo srdce
Jenerál Windischgrätz a vojenští páni
Kde domov můj
Když jsme táhli k Jaroměři
Loučení
Na Pankráci
O Tannenbaum
Osiřelo dítě
Píseň o Mařeně
Prinz Eugen der edle Ritter
Tisíckrát pozdravujeme Tebe
Vojna není špás
Zachovej nám Hospodine    "....jak je to v tej naší hymně..."
Ze všech znejmilejší...